Rett til innholdet

Bestilte i dag, sendes i morgen!

Benytt deg av rabatten kun i dag!

  Vilkår og betingelser

  VIRKSOMHETSBYGGING
  Tilbudet om løsøre på Nettstedet selges ikke av Nettstedets eier, men av Selger. Ved kjøp av løsøre inngås derfor en kontrakt mellom Kjøper og Selger. Nettstedseieren er derfor ikke part i denne salgsavtalen. De generelle vilkårene og betingelsene som gjelder mellom selger og kjøper er inkludert i dette dokumentet for enkelhets skyld. Vennligst merk: disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder mellom Kjøper og Selger og kan derfor ikke påberopes av Nettstedseieren.

  Hvis selgeren befinner seg i et land i EU (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, gjelder det europeiske fjernkjøpsdirektivet. Dette direktivet inneholder blant annet følgende rettigheter og garantier:

  - Selger skal gi Kjøper opplysninger om avgifter, betaling, levering og gjennomføring av avtalen tydelig og skriftlig.

  - Kjøper vil motta ordre innen 30 dager, med mindre en annen periode er avtalt med selger. Dersom det aktuelle løsøret ikke lenger er tilgjengelig, skal Selger informere Kjøper om dette. Eventuelle (forskudds)betalinger må refunderes innen tretti dager, med mindre selgeren leverer en sammenlignbar løsøre.

  - Kjøper har angrerett, som innebærer at kjøper kan heve kjøpet i minst fjorten dager uten å oppgi grunn. Eventuelle fraktkostnader dekkes av kjøperen. Eventuelle (forskudds)betalinger må refunderes innen tretti dager.

  ARTIKKEL 1 – DEFINISJONER

  I disse meklingsforholdene gjelder følgende definisjoner:

  Nettsted: plattform gjort tilgjengelig tilgjengelig via www.lenaoutlet.com, som også inkluderer alle tilknyttede underdomener.
  Nettstedseier: lenaoutlet.com
  Kjøper: den som foretar et kjøp på ovennevnte nettside.
  Selger: selskap som enten som produsent eller som næringsdrivende selger løsøre til Kjøper.
  info@lenaoutlet.com  ARTIKKEL 2 – KJØPERS RETTIGHETER

  Hvis selgeren befinner seg i et land i EU (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, gjelder det europeiske fjernkjøpsdirektivet. Dette direktivet inneholder blant annet følgende rettigheter og garantier:

  Selger skal gi Kjøper opplysninger om avgifter, betaling, levering og gjennomføring av avtalen tydelig og skriftlig.
  Kjøper vil motta ordre innen 30 dager, med mindre en annen periode er avtalt med selger. Dersom det aktuelle løsøret ikke lenger er tilgjengelig, skal Selger informere Kjøper om dette. Eventuelle (forskudds)betalinger må refunderes innen tretti dager, med mindre selgeren leverer en sammenlignbar løsøre.
  Kjøper har angrerett, som innebærer at kjøper kan heve kjøpet i minst fjorten dager uten å oppgi grunn. Eventuelle fraktkostnader dekkes av kjøperen. Eventuelle (forskudds)betalinger må refunderes innen tretti dager.
  ARTIKKEL 3 – MEGLINGSTJENENES ART

  Tilbudet om løsøre på Nettstedet selges ikke av Nettstedets eier, men av Selger. Ved kjøp av løsøre inngås derfor en kontrakt mellom Kjøper og Selger. Nettstedseieren er derfor ikke part i denne salgsavtalen.
  Visse løsøre kjøpes via nettstedet fra tredjeparter, enten de befinner seg i EU eller ikke.
  Tjenesten levert av nettstedeieren er en formidlingstjeneste levert til en tredjepart. Ved bestilling av løsøre via Nettstedet har Nettstedseieren fullmakt til å opptre som mellommann, i Kjøpers navn og på Kjøpers regning, og bestille løsøret fra den faktiske Selger av det aktuelle løsøret. .
  Dersom den faktiske selgeren befinner seg utenfor Nederland og det aktuelle løsøret må importeres, vil dette skje under kjøperens navn. Tilleggskostnader, som importmva og (toll)utgifter, bæres av Kjøper.
  ARTIKKEL 4 – BETALING

  Betaling for det kjøpte produktet behandles via Nettstedseieren. Nettstedseieren er også ansvarlig for (fortsatt) betaling til den faktiske selgeren.
  Det er mulig at prisene oppgitt på Nettstedet avviker fra beløpene Nettstedseieren betaler til den faktiske Selger. Det kan forekomme at Selger gis mulighet til å kjøpe produktet for et lavere beløp etter at det er kjøpt av Kjøper. Differansen mellom beløpet som betales av Kjøper og beløpet som betales til den faktiske Selger, anses i disse tilfellene som kompensasjon for formidlingstjenesten som Nettstedeieren yter til tredjeparten.
  ARTIKKEL 5 – KLAGEPROSEDYRE

  I tilfelle Kjøper er misfornøyd med måten (meklings)avtalen er gjennomført på, kan dette gjøres kjent for Nettsideeier via kontaktopplysningene som er oppgitt på Nettsiden. Hver rapport fra kjøperen vil bli håndtert av nettstedets eier med den største forsiktighet og så raskt som mulig. Nettstedets eier vil gi et reelt svar til Kjøper senest fjorten dager etter mottak av varselet.
  Hvis kjøperen er misfornøyd med prosedyren nevnt i punkt 1 i denne artikkelen, kan han kontakte tvistekomiteen til den europeiske ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/)


  contact@lenaoutlet.com

  Bestill nå og dra nytte!

  Gratis frakt i dag og ekstra rabatt i Nederland og Belgia!

  Misfornøyd?

  Returner bestillingen din og få pengene tilbake umiddelbart.

  Spørsmål eller bemerkning?

  Vår kundeservice er tilgjengelig 24/7 for å hjelpe deg!